Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Informacja o podpisaniu umowy

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2024