Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle

Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową – Podprogram 2023

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

 

Więcej pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

https://lomza.caritas.pl/fepz-2021-2027-podprogram-2023/