Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle

Korpus Wsparcia

Gmina Kadzidło w 2024 roku realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I na rok 2024, który jest finansowany ze środków budżetu państwa. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej. Bezpośrednim realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle.