Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle

Pracownicy

1. Kierownik
Pani Mariola Bednarczyk
2. Z-ca Kierownika
Pan Tomasz Suchecki
3. Księgowość:
– główny księgowy Pani Gadomska Joanna
– inspektor ds. kadr i płac Pani Joanna Bakuła
4. Pracownicy Socjalni:
– starszy specjalista pracy socjalnej Pani Teresa Deptuła
– specjalista pracy socjalnej Pani Dyl Katarzyna
– specjalista pracy socjalnej Pani Justyna Lendzioszek
– starszy pracownik socjalny Pani Maria Kobus
– starszy pracownik socjalny Pani Magda Krzynowek
– pracownik socjalny Pan Grzegorz Laska

5. Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny:
– inspektor Pani Sobiech Marta
– pomoc administracyjna - Pani Pabich Marlena
6. Sekretarka
Pani Ewelina Stepnowska
7. A
systent rodziny
Pani Karolina Rosiak