Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle

Skład zespołu interdyscyplinarnego

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

 1. Mariola Bednarczyk - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej

 2. Grzegorz Michał Laska - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej

 3. Renata Romanowska-Olbryś - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle

 4. Jerzy Tabaka - przedstawiciel Policji

 5. Monika Nosek - przedstawiciel Oświaty

 6. Marta Lisiewska - przedstawiciel Oświaty

 7. Ewa Kuligowska - przedstawiciel Oświaty

 8. Małgorzata Ościłowska - przedstawiciel Oświaty

 9. Aneta Maria Wielechowska- przedstawiciel Oświaty

 10. Barbara Mrozek - przedstawiciel Ochrony Zdrowia

 11. Robert Biedka - Kurator Sądowy

 12. Joanna Zdrojewska - Kurator Sądowy

 13. Dariusz Matuszak- przedstawiciel Organizacji Pozarządowej