Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle

Wzory wniosków

Formularze wniosków na świadczenia rodzinne oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

  1. Aktualne formularze wniosków o świadczenia rodzinne  oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego są dostępne  pod adresem:

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego -  wnioski

        2. Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy - 2024

 

Ponadto informujemy iż,  informacje oraz wyjaśnienia na temat świadczenia rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi